Luo myynnille kestävä pohja, joka tuo asiakkaita jatkuvasti!

myynnin_kestava_kehitys.png

Palvelun 1. työvaiheessa (Analyysi) tarkastellaan 17 eri tekijää, jotka vaikuttavat myynnin onnistumiseen.  Tuloksena on vertailu noin 120 yrityksen tuloksiin, jotka ovat käyneet läpi saman analyysin. Tuloksia hyödynnetään Koneiston ja  Tiimin  analyyseissä.

Palvelun 2. työvaiheessa (Kone) pureudutaan yrityksen asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin, markkinoihin, kilpailijoihin,  voittamisen ja ylivoiman aikaansaamiseen,  asiakkaiden hyötyjen kirkastamiseen, monistamiseen eli kasvun luomiseen jne. Tämä tehdään OmaTarjonta / KilpailijaTarjonta / Asiakastarve—analyysin kautta.

Palvelun 3. työvaiheessa (Tiimi) tarkastellaan myynnissä ja  asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden työtyylejä ja niiden vaikutusta asiakaskohtaamisessa. Lähtökohtana on myyntihenkilöstön itsetuntemus suhteessa  asiakkaisiin ja muihin tiimin jäseniin sekä heidän toimintatapaansa. Työtyylien ja itsetuntemuksen hyödyntäminen asiakaskohtaamisen ja myyntityön tehostamisen ja tuottavuuden näkökulmasta.

Palvelun viimeisessä työvaiheessa (Tulokset) kootaan ja analysoidaan löytyneitä esteiden perussyitä. Tiimien osalta saadaan kehitys– ja toimintaohjeet. Koneiston huoltoa varten saadaan huolto-ohjeet. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat tarpeelliset päätökset, joita yrityksen on tehtävä, jotta kestävän kehityksen edellytykset toteutuvat.

Myynnin kestävän kehityksen tulokset esitellään yrityksen johtoryhmälle ja/tai hallitukselle eri tilaisuudessa.

Lataa PDF


                     

Myynnin TukiOhjelma on pienelle ja keskisuurelle yritykselle, yrittäjälle tai johtajalle, tarkoitettu tukipalvelu. Kokenut liiketoimintaosaaja auttaa yrityksen omistajaa tai johtajaa ratkaisemaan myynnin keskeisiä ongelmia ja haasteita. Yhteistyö kestää noin vuoden tai niin pitkään kuin on tarpeellista.

  


myynnin_pikahuolto_ve2.png    

                         

Myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin Pikahuolto on ainutlaatuinen,vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi. Huolto perustuu Boniton kehittämään Business Development Platform (BDP®) -menetelmään, joka takaa ylivoimaisen vertailtavuuden toimialasi myynnin parhaiden käytäntöjen ja oman yrityksesi suhteen. Pikahuolto varmistaa, että liiketoimintasi tärkein osa – myynti – pysyy kunnossa ja kehittyy.

Pikahuolto voidaan suorittaa yhden toimipisteen, usean toimipisteen tai kansainvälisen toimipiste- tai partneriverkoston kokonaisuutena.


Ota yhteyttä: Kauko Luukkonen, 040 7511 755, kauko.luukkonen@keyvision.fi