Liiketoiminnan kehittämispalvelut

kaytannonlaheinen_liiketoimintastrategia.png

Käytännönläheinen Liiketoimintastrategia on palvelu, jossa yhdessä yrityksen omistajien ja/tai johdon kanssa tehdään analyysi yrityksen nykyisestä tilasta ja tunnistetaan, minkälaisia strategisia vaihtoehtoja yrityksellä on menestyksen varmistamiseksi. Sen jälkeen arvioidaan valitun strategian elinkelpoisuutta ja tehdään strategialle jalkautussuunnitelma.

Työskentely tapahtuu 3-5 työpajassa, joita konsultti vetää. Kaikki työn tulokset dokumentoidaan ja luovutetaan asiakkaalle.


liiketoiminnan_tukiohjelma.png

Liiketoiminnan TukiOhjelma on pienelle ja keskisuurelle yritykselle, yrittäjälle tai johtajalle, tarkoitettu tukipalvelu. Kokenut liiketoimintaosaaja auttaa yrityksen omistajaa tai johtajaa ratkaisemaan yrityksen toiminnan keskeisiä ongelmia ja haasteita. Yhteistyö kestää noin vuoden tai niin pitkään kuin on tarpeellista.


kaytannonlaheinen_digimarkkinointi.png

Käytännönläheinen Digimarkkinointi on palvelu, jossa yhdessä asiakkaan kanssa muodostetaan digimarkkinoinnin välineiden avulla toimintamalli, joka tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja ennen kaikkea markkinoinnin ja myyntitoiminnan parantamista. Digimarkkinointia ei voi erottaa yrityksen muusta toiminnasta, vaan sen on konkreettisesti ja mitattavalla tavalla lisättävä potentiaalisten asiakkaiden määrää, liidien määrää, palvelujen kohdentamista selkeästi tärkeiden asiakasryhmien tarpeisiin jne. Toisin sanoen digimarkkinointia käytetään täsmällisesti kohdentaen, ei yleispätevänä trendien mukaisena ”puuhasteluna”.

Työskentely tapahtuu 4-5 työpajassa, joissa konsultin johdolla käydään läpi keskeiset strategian, markkinoinnin ja myynnin sekä asiakastarpeen toiminta ja suunnitellaan, miten digitaalisen markkinoinnin välineet siihen sopivat. Työn lopputuloksena on ikään kuin rautalankamallit, joita voidaan käyttää hyväksi, kun asiakas käynnistää varsinainen digitaalisen ratkaisun teknisen toteutuksen.


Ota yhteyttä: Kauko Luukkonen, 040 7511 755, kauko.luukkonen@keyvision.fi