Kehityspalveluja yrityksille

KeyVision Oy on liikkeenjohdon ja tietotekniikan konsultointiyritys. Asiakkainamme on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita. Tuemme asiakkaitamme toteuttamalla erilaisia liiketoiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeita ja auttamalla yritysten omistajia ja johtoa kehittämään yritystensä toimintaa.

KeyVision Oy on Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus ry:n jäsen. Yhteisön jäseninä on yli 30 liikkeenjohdon ammattilaista, jotka ovat kansainvälisesti akkreditoituja Institute for Independent Business (IIB) -organisaation tunnustamia asiantuntijoita. Yhteisöllä on erinomaisen laaja ja syvä osaaminen kaikista yritystoiminnan avainalueista sekä lukuisista toimialoista. KeyVision Oy:n ja Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus ry:n avulla voidaan toteuttaa hyvinkin laajoja kehityshankkeita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Liiketoiminnan osalta KeyVision Oy auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaa laajasti eri näkökulmista ja toisaalta kehittämään asiakkaiden myynnin tuloksellisuutta useilla eri palveluilla. Palvelujamme ovat mm. Käytännönläheinen Liiketoimintastrategia, Liiketoiminnan TukiOhjelma, Käytännönläheinen Digimarkkinointi, Myynnin TukiOhjelma, Myynnin Pikahuolto, Myynnin Kestävä Kehitys sekä Kansainvälistymisen Läpivienti.

Tietotekniikan osalta KeyVision Oy auttaa asiakkaitaan viemään läpi ICT-lähtöisiä kehityshankkeita. Palvelujamme ovat mm. Tietojärjestelmän Esiselvitys, Tarve- ja toiminnallisuusmäärittely, Tietojärjestelmähankkeen tai -projektin läpivienti, ICT-Strategian rakentaminen ja Tietojärjestelmäarkkitehtuurin rakentaminen.

KeyVision Oy:n toimipaikka on Lahdessa. Yrityksen toimialueena on pääsääntöisesti Päijät-Häme, Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Yrityksellä on myös kansainvälistä toimintaa.